torsdag 17 februari 2011

Vad är språkstörning?

Hos personer med språkstörning är den språkliga utvecklingen försenad eller avvikande från typisk språkutveckling.

Språkstörning kan man ha helt utan att ha några andra funktionsnedsättningar, men det är också vanligt i samband med till exempel utvecklingsstörning eller låg begåvning, cp-skada, neuropsykiatriska funktionshinder eller vissa syndrom.

Språkstörningen kan drabba alla språkets delar, eller bara någon. Generell språkstörning drabbar alla språkets delar - både impressiva och expressiva. Med impressivt menas vår ”input”, d v s hur vi, förstår, bearbetar och tolkar inkommande information av ljud, stavelser, ord, meningar och betydelse “mellan raderna”. Med expressiva funktioner menas vår ”output”, d v s hur vi uttrycker oss med hjälp av artikulation, meningsbyggnad, ordval och ordförråd.

Vid fonologiska svårigheter har barnet svårt med språkets ljudsystem, det vill säga han eller hon “talar inte rent” eller har svårt att höra skillnad på alla ljud. 

Ibland har barnet svårt även med grammatiken. Det handlar då både om svårigheter att själv uttrycka sig i hela meningar, böja verb i dåtid och framtid, sätta orden i rätt ordning, skilja på han/hon, använda prepositioner rätt (på, under, bakom osv), men också om att förstå de grammatiska relationer mellan ord och längre meningar eller instruktioner.

Vid semantiska språksvårigheter har barnet svårt att organisera sitt ordförråd rätt. Kanske tar det längre tid att lära sig nya ord och vilka andra ord det hör samman med, eller kan det vara svårt för barnet att hitta rätt ord vid rätt tillfälle.

Om barnet även har pragmatiska svårigheter, har han eller hon svårt att använda språket rätt. Svårigheterna kan handla om att veta hur mycket eller lite man behöver säga för att personen man pratar med ska förstå vad man menar, om att upprätthålla ögonkontakt, vända sig till den man pratar med och hålla sig till alla de outtalade samtalsregler som de flesta av oss följer alldeles automatiskt. I pragmatiken ingår också att kunna förstå vad man egentligen menar när man säger en sak, men menar en annan.

Språkstörning diagnostiseras och behandlas av logopeder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar