onsdag 9 februari 2011

Forskarkritik: Resultatjakten ett resursslöseri

"Svenska elever testas som aldrig förr. Igår gjorde landets niondeklassare årets första omgång av sju i de årliga ämnesproven.

De senaste åren har de fått sällskap av både femte- och tredjeklassare som gör nationella prov, och dessutom deltar Sverige i allt fler internationella kunskapsmätningar.

Men vad är proven egentligen – bra måttstockar för kunskap som garanterar en bättre och likvärdig skola över hela landet – eller tidstjuvar som varken gör till eller från för elevernas kunskap?

Politikerna har beslutat om proven i fast övertygelse om det första. Men i andra länder som haft nationella prov längre än Sverige har kritiken varit stark. Nu ansluter också svenska forskare till kritiken."

Vi ser en parallell till att man verkar lägga mer och mer resurser på att utreda orsaker till elevers inlärningssvårigheter (koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter osv) men mindre på att anpassa miljön på lämpligt sätt. Besläktat kanske? Detta är säkert en produkt av vårt samhälle och inte enbart ett skolfenomen. Alla har rätt att bedömas likvärdigt... men följden blir att det bara blir tid för bedömning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar