lördag 12 juni 2010

Vad är GAKK?

Förkortningen GAKK står för Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Med "grafisk" menar man i stort sätt all AKK med hjälpmedel utöver den egna kroppen (dvs nästan allt utom TAKK).

I GAKK förstärker vi i omgivningen vårt eget tal genom att "pekprata" - peka på bilder eller symboler - till personen som är i behov av GAKK. Personer som behöver GAKK för att uttrycka sig pekar också på bilder eller symboler, ibland som komplement till "otydligt" tal, eller som alternativ om de inte kan tala alls.

Symbolerna och bilderna kan vara allt från konkreta föremål till enkla tecknade bilder, foton, stiliserade bildsystem eller bliss-symboler. Vilka bilder eller symboler man väljer brukar faktiskt vara mindre viktigt. Precis som med annan AKK är det vi i omgivningen som är viktigast!

Här kommer några exempel:

En tecknad bild av vantar kan symbolisera vantar, liksom ett foto. Kanske föreställer bilden ett par vantar vilka som helst, eller är det just barnets vantar som är fotograferade. Man kan också använda sig av de faktiska vantarna, för att slippa gå "omvägen" om en bild om det är för svårt.

Det kan vara just "vantar" man vill visa, eller kan man komma överens om att vantarna (eller bilden på dem) står för aktiviteten "att gå ut". Kanske visar man då vantarna (eller bilden) som förberedelse varje gång man ska gå ut, eller visar GAKK:aren själv på vantarna när han eller hon vill gå ut.


På samma sätt som vantarna kan stå för "att gå ut" kan en stiliserad bild av en handduk symbolisera "dusch" eller "att duscha". Man kan också använda en bild av själva aktiviteten, en bild av vilken handduk som helst, av just GAKK:arens handduk, eller den faktiska handduken. Det viktiga är att man göra likadant hela tiden och i alla miljöer GAKK:aren vistas i!


Har man många bilder eller symboler kan det vara en god idé att ha dem organiserade på en kommunikationskarta eller i en mapp. Bilden ovan föreställer en blisskarta i standardformat. Klicka på bilden för att förstora! Kartan innehåller ca 500 symboler som är organiserade på ett sätt som stödjer förmågan att uttrycka sig med mer än ett ord i taget. Mer information om bliss kommer senare!

Detta inlägg är bara en kort orientering kring GAKK. Det finns mycket mer att säga och diskutera, fortsättning följer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar