måndag 7 juni 2010

Vad är TAKK?

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (det är samma metod som tidigare kallats ”Tecken som stöd till talet” eller ”tecken på talets grund”).

När man använder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation förstärker men de viktigaste orden i en mening genom att teckna dem med händerna. De tecken man använder är lånade från de dövas teckenspråk.

Ex: ”Snart kommer mormor!” ,”Nu jobbar vi, sen ska vi leka”, ”Jag är rädd för hunden” ”På kalaset imorgon ska vi ha saft och tårta och godis.” eller kanske t o m ”Nu kommer pappa hem, tänk så roligt vi ska ha!”

Tecknen "stannar" längre i luften än talade ord, vilket gör dem lättare att förstå för barnen. De fungerar också som ledtrådar till vilka ord i meningen som är viktigast. Dessutom leder tecknandet till att barnet får orden visuellt (genom synen) och auditivt (genom hörseln) samtidigt. På samma sätt förstår vi ett otydligt eller fåordigt barn bättre om han eller hon också tecknar samtidigt.

När man pratar om att barn behöver TAKK menar man egentligen att det är alla runt omkring barnet som ska börja teckna. Precis som ett litet barn hör flera hundra tusen ord innan det själv först gången säger ”lampa” när man pekar på lampan eller ”pappa” när pappa kommer in i rummet, kommer det att behöva se tecknen för ”pappa” och ”lampa” lika många gånger innan han eller hon själv tecknar.

TAKK är ett bra stöd för ett barn som ännu inte börjat tala eller för ett barn som inte kommer vidare i sin språkutveckling, t ex till följd av en språkstörning eller motoriska begränsningar. TAKK gör INTE att barnet slutar säga de ord han eller hon redan kan. Det blir inte heller så att barnet inte utvecklar tal. Det är snarare så att tecknen och en tecknande miljö stöttar barnets språkutveckling, både i vad barnet själv kan uttrycka och vad barnet förstår.

Utöver att tecknen budskapet gör vårt tal tydligare för barnet, gör tecknen att vi vuxna pratar lite långsammare och i enklare meningar eftersom vi måste koncentrera oss på att teckna samtidigt. Det gör det också lättare för ett barn med nedsatt språkförståelse att förstå och lära sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar