onsdag 22 september 2010

När ska man söka logoped?

Hur vet man som förälder ens barn behöver hjälp av en logoped? Utöver att man kan vända sig till sin vårdcentral eller barnhälsovården, kan man ta fasta på råden från Svenska Logopedförbundet:


När ska man söka logopedhjälp?

  • Under första halvåret: Var uppmärksam på att ditt barn reagerar på ljud. Om inte, undersök hörseln, Sök hjälp om ditt barn inte söker ögonkontakt när ni pratar med varandra.
  • 12 mån: Låt inte barnet sitta vid TV:n/videon långa stunder för det stimulerar inte språkutvecklingen.
  • 18 mån: Sök hjälp om barnet slutar att prata eller om talet inte fortsätter att utvecklas.
  • 2 år: Sök hjälp om ordförrådet – förutom mamma och pappa – bara innehåller ett fåtal ord, om barnets tal är oförståeligt också för familjen, om barnet inte sätter ihop 2 ord till en mening.
  • 3 år: Sök hjälp om barnet inte talar i korta meningar, om barnets tal är mycket svårförståeligt, om barnet bara använder ett fåtal verb, inga artiklar (en, ett) eller adjektiv, om barnet inte använder pluralböjningar.
  • 4 år: Sök hjälp om barnet har svårt att börja en mening eller om det upprepar stavelser eller ord,
  • om barnet använder korta, osammanhängande meningar, om talet inte alltid är förståeligt, om barnet inte kan återberätta enkla händelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar