fredag 24 september 2010

Vad gör en logoped?

Logopeder utbildas vid medicinsk fakultet vid sex svenska universitet, i Lund, Stockholm, Göteborg, Umeå, Linköping och Uppsala. I utbildningen ingår, utöver logopedi, bland annat psykologi, lingvistik, anatomi och forskningsmetodik.


Efter examen legitimeras logopeder av Socialstyrelsen. Legitimationen innebär bland annat att logopeden följer hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen (journalföring) och att man har tystnadsplikt, precis som läkare, psykologer och sjuksköterskor. Enligt legitimationen och lagen får man som logoped bara arbeta enligt vetenskapligt bevisat effektiva metoder eller beprövad erfarenhet. Om man inte följer reglerna kan man bli av med sin legitimation. Logoped är en skyddad yrkestitel. Det innebär att det är olagligt att kalla sig logoped om man inte är det.


En logoped arbetar med att utreda, diagnostisera och behandla kommunikationsproblem till följd av språkstörning, talstörning och röststörning. I logopedens ansvarsområde ingår även diagnostik och behandling av sväljningsstörningar (dysfagi) och oralmotoriska svårigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar