måndag 31 maj 2010

Screening för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter

Screena!

Ett av fdb:s elva (utmärkta) förslag är återkommande screening i skolan för att upptäcka vilka barn som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Screening innebär att alla barn genomgår en översiktlig testning med målet att hitta de flesta barn som inte hänger med i läsningen. Det är en grovsållning som inte går in närmare in på orsaker eller åtgärder.

Vilka hittar man?
Det beror förstås på vad man testar med. Om man exempelvis använder Christer Jacobssons Läskedjor så kommer man hitta elever med avkodningssvårigheter*, litet ordförråd, synproblem, hög skolfrånvaro, koncentrationssvårigheter, bristande kunskaper i svenska med flera. Bra! Sen när man har hittat dem börjar förstås arbetet med att komma fram till vad svårigheterna beror på (för varje elev, för en hel klass, i ett helt arbetslag) och vad man kan göra åt dem (för varje elev, för en hel klass, i ett helt arbetslag). Redan i början av skolan kan man alltså arbeta systematiskt med att sätta in rätt stöd för rätt elev! Genom att göra om screeningen t ex vartannat år kan man se om de elever som hade svårigheter har utvecklats genom de åtgärder som satts in, vilka som har utvecklats i den takt som var väntad och ifall någon inte längre utvecklas i den takt som var väntad.

Och en sak till: Vänta inte på "läsmognad"! Har barnet svårt med läsningen, sätt in stöd! Gör det på ett motiverande sätt, så att det blir roligt för barnet. Det kommer löna sig, humanistiskt och ekonomiskt!


*Avkodningssvårigheter innebär svårigheter med den tekniska delen av läsningen. I den ingår att kunna koppla ihop vilken bokstav (eller vilka bokstäver) som låter på vilket sätt, förmågan att ljuda ihop bokstäver till ett ord och att kunna läsa av ett helt ord med bara en blick.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar