söndag 30 maj 2010

Länk: Kod-Knäckarna

Kod-Knäckarna vänder sig till föräldrar och kan bistå med fakta och råd om läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter. Deras beskrivning finns nedan:

"Kod-Knäckarna är en ideell förening som vänder sig till föräldrar som undrar med oro varför deras barn har svårt att få ordning på bokstäverna.

Vi vet hur krångligt det kan vara att hitta den hjälp och information som man då behöver. Frågorna hopar sig: Hur får jag veta? Vad ska jag göra? Vad är bäst för mitt barn? Vi erbjuder basfakta kring lässvårigheter och dyslexi särskilt anpassat för föräldrar. Vi ger också konkreta råd och tips.

Skolan har ansvaret för barnens läs- och skrivinlärning och du ska ställa krav på kvaliteten på den undervisningen. Men du som förälder är också en viktig resurs för ditt barn. Du kan stötta läs- och skrivutvecklingen på många vis. Barn, föräldrar och lärare blir alla vinnare om ett gott samarbete kommer igång tidigt.

Forskarna har länge hävdat att tidiga insatser är avgörande för hur barnen lyckas lära sig att läsa och skriva. Därför vill vi ge föräldrar smart information som är lätt att förstå. Barnet är beroende av att de vuxna ser, förstår och agerar gemensamt. Ett gott samarbete mellan föräldrar och lärare skapar en mycket viktig trygghet för barnet både hemma och i skolan.

I Kod-Knäckarnas styrelse sitter Louise Belfrage, Kerstin Hagrup, Ingalill Bryngelson, Eva Sjölund och Johan Belfrage."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar