lördag 29 maj 2010

Milstolpe: Första jollret

Hur börjar språkutvecklingen? Redan från födseln gör barnet ljud. Dessa reflexmässiga (vegetativa) ljud och signaler övergår i joller vid cirka 2-3 månaders ålder. Då byts de vegetativa ljuden ut mot mer vokaliserande ljud och joller (cooing), exempelvis vokalharanger och skrattliknande "hahaha". Motoriken i barnets talorgan (tunga, svalg, läppar struphuvud och stämband) är ännu inte tillräckligt utvecklade för att kunna göra alla ljud som behövs för att faktiskt prata. I samma ålder reagerar barnet också på din röst och andra ljud.

Varför jollrar och kommunicerar barnet redan från början?
– Barn kan inte som däggdjursungar klänga sig fast i pälsen för att försäkra sig om föräldrarnas stöd. De måste skaffa sig ett annat sätt att hänga kvar. Kommunikationen blir barnets mentala päls.
säger Ulrika Nettelbladt, professor i logopedi vid Lunds universitet till Sydsvenskan 090310. Kommunikationen är alltså livsviktig för barnet.

Även om barnet ännu inte gör "pratjoller" i tvåmånadersåldern, kommunicerar det med sin omgivning. Med ansiktsuttryck, ögonkontakt och kroppsspråk övar barnet på att inleda, upprätthålla och avsluta samspel. Barnet kan nu också vifta med händer och fötter och hålla huvudet uppe i magläge korta stunder.

I fyramåndersåldern förändras jollret när barnet börjar leka med sin röst, blåsa med läpparna och få med vokal- och konsonantnljud ur "vuxenspråk" i jollret. Barnet brukar också laborera med att låta väldigt tyst eller väldigt starkt. I den motoriska utvecklingen lär sig barnet samtidigt att gripa och lyfta huvudet högre än bröstkorgen i magläge. De börjar också vända sig mot ljud och röster.

Källor:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar