onsdag 16 mars 2011

Vad är kompensatoriska hjälpmedel?

Kompensatoriska hjälpmedel är särskilda verktyg utvecklade för personer med läs- och skrivsvårigheter som ska kompensera för de svårigheter som kan uppstå. Exempel på kompensatoriska hjälpmedel är

Talsyntes - Ett datorprogram som omvandlar text i datorn till tal. Kan användas när man t ex vill höra en inskannad text eller websida läsas upp eller när man själv skriver och vill höra hur meningarna blir när de läses.

Rättstavningsprogram - Det finns särskilda program som är utvecklade för att hitta vanliga felstavningar som görs av de som har svårt att stava. Stavningsprogrammen i ordbehandlare brukar hitta feltryckningar, snarare än t ex ljudenligt men felaktigt stavade ord. Om man skriver 'syckel' föreslår Word 'sickel, sockel', medan StavaRex föreslår 'cykel'.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar